Доставка, плащане и гаранция - Мебели КАН
delivery-and-payment

Доставка, плащане и гаранция - Мебели КАН

Доставка, плащане и гаранция

Как може да заплатите вашата поръчка?

Заплащане
 1. Поръчката си може да заплатите в брой в офисите в гр. Пловдив, Русе и София, в производствена база – с. Кукорево, обл. Ямбол или по банков път.
Каква е цената на доставката и монтажа?
 1. Артикулите достигат до Вас в сглобен вид.

 2. Допълнително се предлага услугата „Монтаж“, в случаите, в които е нужно захващане на модули един към друг, закрепяне към стени или други монтажни дейности на място при клиент. Цената се определя индивидуално за всяка поръчка съгласно изискванията за монтаж към нея.
  Доставката е безплатна за всички поръчки на стойност над 1,500лв без ДДС / 1800лв с ДДС.

  За поръчки под този праг, доставката е:

  • • 80лв без ДДС / 96лв с ДДС за поръчки до обекти до 200км от производствената ни база (обл. Ямбол, с. Кукорево)

  • • 120лв без ДДС / 144лв с ДДС за поръчки до обекти над 200км

Трябва ли да присъствате когато монтираме и доставяме обзавеждането?
 1. Това не е задължително, но е наложително да осигурите достъп и съдействие при разтоварване и монтаж, тъй като стандартно доставяме до Кота 0.
Какъв гаранционен срок предлагаме?
 1. Стоките, които са наше производство предлагаме със стандартен гаранционен срок от 2 години, освен ако изрично не е уговорено друго.

 2. Стоките на други производители (напр. електроуреди, презентационна техника, спортни стоки и др.) предлагаме със законосъобразния гаранционен срок от 1 година за юридически лица и 2 години за физически лица, освен в случаите, в които изрично не е уговорено друго.
  Запазваме си правото да не уважим рекламация и да откажем гаранционно обслужване, в следните случаи:

 3. Когато повредите са предизвикани от неспазване на инструкцията за транспорт, монтаж, съхранение, инсталация и експлоатация;

 4. Повреди, причинени от неправилно инсталиране или външни въздействия включително нестабилна ел. кабелна връзка, лошо заземяване, токови удари, неизправности в електрическата мрежа, външни електромагнитни полета, висока влажност;

 5. Повреди, причинени от въздействие на други предмети, вкл. изпускане, падане, разливане на течности и препарати върху стоката;

 6. Направен е опит за отстраняване на повредата от купувача или от други неоторизирани лица;

 7. Настъпили повреди при последващо транспортиране, предприето от страна на клиента;

 8. Повреди, настъпили вследствие на външни механични въздействия;

 9. Повреди, настъпили вследствие на пожари, природни бедствия (наводнения, земетресения, мълнии; )

 10. Несъответствие между данните в гаранционната карта/поръчката и тези върху изделието/ята;