Запитване за STEM обзавеждане - Мебели КАН
inquiry

Запитване за STEM обзавеждане - Мебели КАН

Запитване за STEM обзавеждане

Вашият STEM център може да бъде проектиран и изцяло реализиран от Мебели Кан. Изпратете Вашето запитване, за да получите оферта за проектиране и реализация на STEM център.

name

text

 1. Име и фамилия
true

position

radio

 1. Позиция

Директор

Директор

Заместник директор

Заместник директор

Учител

Учител

Експерт

Експерт

city

text

 1. Населено място

from

email

 1. Email
true

phone

tel

 1. Телефон
true

address

text

 1. Адрес

profile

radio

 1. Какъв е профилът на Вашето училище?

Хуманитарни науки

Хуманитарни науки

Чужди езици

Чужди езици

Икономическо развитие

Икономическо развитие

Природоматематически

Природоматематически

Обществени науки

Обществени науки

Софтуерни и хардуерни науки

Софтуерни и хардуерни науки

Предприемачески

Предприемачески

Математически

Математически

Природни науки

Природни науки

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Музика

Музика

Спорт

Спорт

Друго

Друго

true

stage

checkbox

 1. В кой етап от обучението си, учениците ще се обучават в STEM центъра?

Начален етап

Начален етап

Прогимназиален етап

Прогимназиален етап

Гимназиален етап

Гимназиален етап

students

text

 1. Колко ученика ще приема STEM центъра и в какви групи ще се обучават?

teachers

text

 1. Колко учители предвиждате да преподават в STEM центъра?

projects

radio

 1. В кой от типовете проекти е ориентиран Вашият STEM център?

Център за млади изследователи /голям проект/

Център за млади изследователи /голям проект/

Център за технологии в креативните индустрии /голям проект/

Център за технологии в креативните индустрии /голям проект/

Център за дигитални създатели /голям проект/

Център за дигитални създатели /голям проект/

Център по природни науки, изследвания и иновации /голям проект/

Център по природни науки, изследвания и иновации /голям проект/

Изследователски лаборатории /малък проект/

Изследователски лаборатории /малък проект/

Кътове тип Работилници/ Maker spaces /малък проект/

Кътове тип Работилници/ Maker spaces /малък проект/

Класна стая за креативни дигитални създатели /малък проект/

Класна стая за креативни дигитални създатели /малък проект/

location

radio

 1. Разполагате ли с подходящо пространство, където да разположите центъра?

Да

Да

Не

Не

Друго

Друго

true

area

radio

 1. Разполагате ли с подходящо пространство, където да разположите центъра?

Да

Да

Не

Не

Друго

Друго

true

rooms

radio

 1. Ако предвиждате да го изградите, колко и какви помещения ще включите?

Приземен етаж/ мазе

Приземен етаж/ мазе

Една класна стая

Една класна стая

Повече от една класна стая

Повече от една класна стая

Класна стая с хранилище

Класна стая с хранилище

Друго

Друго

true

stairs

radio

 1. Ще включите ли фоайе или стълбище?

Да

Да

Не

Не

Друго

Друго

true

focus

radio

 1. Какъв ще е фокуса на центъра / към кое направление ще е ориентиран?

Лаборатория за „Природни науки“

Лаборатория за „Природни науки“

Лаборатория за „Зелени технологии и устойчиво развитие“

Лаборатория за „Зелени технологии и устойчиво развитие“

Лаборатория за „Дизайн и 3D прототипиране“

Лаборатория за „Дизайн и 3D прототипиране“

Лаборатория за „Роботика и кибер - физични системи“

Лаборатория за „Роботика и кибер - физични системи“

Лаборатория за „Математика и Информатика“

Лаборатория за „Математика и Информатика“

devices

radio

 1. Предвиждате ли закупуване на високотехнологични устройства?

Да

Да

Не

Не

Друго

Друго

true

Изпратете заявка

Възникна грешка. Опитайте отново!

thanks