Мебели КАН
stem-inquiry

Запитване за STEM

Мебели по поръчка за училища, детски градини, медицински кабинети, аптеки, библиотеки, музеи. Поизвеждаме мебели по обществени поръчки.

Мебели по поръчка за училища, детски градини, медицински кабинети, аптеки, библиотеки, музеи. Поизвеждаме мебели по обществени поръчки.

Мебели по поръчка за училища, детски градини, медицински кабинети, аптеки, библиотеки, музеи. Поизвеждаме мебели по обществени поръчки.

Мебели КАН

name

text

  1. Име и фамилия
true

position

checkbox

  1. Позиция

Директор

Директор

Заместник директор

Заместник директор

Учител

Учител

true

Експерт

Експерт

true

city

text

  1. Населено място

email

email

  1. Email
true

phone

tel

  1. Телефон
true

address

text

  1. Адрес

profile

radio

  1. Какъв е профилът на Вашето училище?

Хуманитарни науки

Хуманитарни науки

Чужди езици

Чужди езици

Икономическо развитие

Икономическо развитие

Природоматематически

Природоматематически

Обществени науки

Обществени науки

Софтуерни и хардуерни науки

Софтуерни и хардуерни науки

Предприемачески

Предприемачески

Математически

Математически

Природни науки

Природни науки

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Музика

Музика

Спорт

Спорт

stage

radio

  1. В кой етап от обучението си, учениците ще се обучават в STEM центъра?

Начален етап

Начален етап

Прогимназиален етап

Прогимназиален етап

Гимназиален етап

Гимназиален етап

students

text

Колко ученика ще приема STEM центъра и в какви групи ще се обучават?

teachers

text

Колко учители предвиждате да преподават в STEM центъра?

projects

radio

  1. В кой от типовете проекти е ориентиран Вашият STEM център?

Център за млади изследователи /голям проект/

Център за млади изследователи /голям проект/

Център за технологии в креативните индустрии /голям проект/

Център за технологии в креативните индустрии /голям проект/

Център за дигитални създатели /голям проект/

Център за дигитални създатели /голям проект/

Център по природни науки, изследвания и иновации /голям проект/

Център по природни науки, изследвания и иновации /голям проект/

Изследователски лаборатории /малък проект/

Изследователски лаборатории /малък проект/

Кътове тип Работилници/ Maker spaces /малък проект/

Кътове тип Работилници/ Maker spaces /малък проект/

Класна стая за креативни дигитални създатели /малък проект/

Класна стая за креативни дигитални създатели /малък проект/

Изпратете заявка

Възникна грешка. Опитайте отново!

thanks